Zespół

Nasi specjaliści - NFZ

1

Maciej Deczyński

Specjalista medycyny rodzinnej

Pan doktor udziela porad lekarskich dla dzieci oraz dorosłych. Ukończył Collegium Medicum UMK w 2009r. Specjalizacje lekarską z medycyny rodzinnej uzyskał w 2015 roku, pod kierunkiem specjalisty pediatrii oraz medycyny rodzinnej dr n. med. Krzysztofa Buczkowskiego. Pod swoją opieką ma pacjentów w każdym wieku, tych najmniejszych - wizyty patronażone oraz szczepienia, młodych zabieganych dorosłych oraz seniorów. Jak sam przyznaje medycyna to jego pasja, a medycyna rodzinna pozwala mu na najlepszy kontakt i nadzór medyczny nad całymi rodzinami. W 2017 roku uzyskał drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie w Toruniu - Złoty Stetoskop w kategorii lekarz rodzinny. Na co dzień jest mężem i ojcem trójki chłopców.

Lekarka

Katarzyna Foremska

Specjalista medycyny rodzinnej

W naszej placówce Pani doktor sprawuję opiekę nad dziećmii oraz dorosłymi. Jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizacje lekarską z medycyny rodzinnej uzyskała w 1996 roku. Z przychodnia na Grabowej związana jest od 1998r, w którym to roku otworzyła praktykę lekarską dla swoich pacjentów. Medycyna Rodzinna pozwala jej holistycznie sprawować opiekę nad swoimi pacjentami, dzięki czemu skupia się nie tylko na leczeniu doraźnym ale również nad dlugofalową profilaktyką, przynoszą rezultaty po latach. 

Czachowski

dr hab. med. Sławomir Czachowski, prof. UMK

Specjalista pediatrii oraz medycyny rodzinnej

Pan doktor jest założycielem przychodni na Grabowej 10 w Toruniu. Posiada specjalizację z pediatrii oraz medycyny rodzinnej. Udziela porad lekarskich dla dzieci oraz dorosłych. Jest pasjonatem nauki, obszarem aktualnych zainteresowań naukowych są zagadnienia z pogranicza dwóch dziedzin: psychologii i medycyny. Dotyczą one diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami psychosomatycznymi, z objawami zależnymi od stresu i z dolegliwościami w przebiegu chorób przewlekłych. Od 2018 roku przekazał opiekę nad swoimi pacjentami doktorowi Maciejowi Deczyńskiego, ale wspomaga zespół w mniejszym wymiarze godzin. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lekarka

Katarzyna Opalach

rezydent medycyny rodzinnej

Lekarka

Daria Pobłocka

rezydent medycyny rodzinnej

Lekarka

Marta Krakowiak

rezydent medycyny rodzinnej

Pielęgniarki w naszej placówce

Pielegniarka

Anna Kwiatkowska

Pielęgniarka Rodzinna

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Pielęgniarka punktu szczepień.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – mgr socjologii i polityki społecznej.
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku: kierunek pielęgniarstwo.
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
Ukończyła kursy:
-kurs szczepień ochronnych,
-kurs RKO i badań fizykalnych,
-kurs EKG,
-kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
Pracuje w POZ od 2008r.

Pielegniarka

Magdalena Melzacka

Pielęgniarka Rodzinna

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Pielęgniarka punktu szczepień.
Absolwentka Liceum Medycznego w Toruniu.
Ukończyła kursy:
- kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
– kurs szczepień ochronnych.
Opiekuje sie nie tylko dorosłymi pacjentam, ale także dziećmi.
Pracuje w POZ od 2009 roku.

Pielegniarka

Anna Wiśniewska

pielęgniarka

Położna w naszej placówce

Pielegniarka

Dorota Pawlikowska

Położna środowiskowo - rodzinna

więcej informacji już wkrótce

Personel administracji oraz rejestracji

Pracownik administracyjny

Grażyna Czachowska

Menedżer

mgr Grażyna Czachowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu .

W 1997 roku  wraz z mężem dr Sławomirem Czachowskim założyła pierwszą w województwie Kujawsko-Pomorskim  Praktykę Lekarza Rodzinnego.  Od tego momentu jest menadżerem na Grabowej 10. Nadzoruje merytorycznie sprawy prawno - organizacyjno – administracyjne związane m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia, firmą informatyczną KAMSOFT i innymi instytucjami. Dba o atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia w relacjach lekarz – pacjent.

Pracownik administracyjny

Elżbieta Siemińska

Koordynator rejestracji

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Ukończyła kurs „Zarządzanie kompetencyjne”. Od 2012r. związana z pracą w placówkach służby zdrowia. Zajmuje się nadzorowaniem prawidłowego przebiegu procesu rejestracji pacjentów, analizą jakości udzielanych świadczeń medycznych, wdrażaniem oraz kontrolą zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, monitoruje akty prawne regulujące zagadnienia jakości w ochronie zdrowia. W pracy koncentruje się na budowaniu pozytywnych relacji z pacjentami w oparciu o najwyższe standardy obsługi medycznej.

Pracownik administracyjny

Katarzyna Starczewska

koordynator rejestracji

Pracownik administracyjny

Jolanta Leśniak

Rejestratorka medyczna

Pracuje w POZ od 2016r.
Ukończyła Policealną Administrację i Rachunkowość. Rejestruje pacjentów
do poszczególnych lekarzy, udziela pełnej i rzetelnej informacji na
temat usług medycznych świadczonych przez przychodnię oraz zasad jej
funkcjonowania.

Pracownik administracyjny

Monika Glińska

Rejestratorka medyczna

więcej informacji wkrótce

Nasi specjaliści - konsultacje prywatne

11

Joanna Świercz Kalwas

psycholog dla dzieci i młodzieży

Pani psycholog spotyka się z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Rodzicom/opiekunom udziela porad w zakresie trudności wychowawczych, wspierania rozwoju dziecka oraz relacji rodzinnych. Prowadzi diagnostykę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży.

W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność wspomaganie rozwoju. Od tego czasu jest aktywna zawodowo w zakresie pracy z dziećmi i rodziną. Swoją wiedzę i doświadczenie wzbogaca o kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii behawioralno - poznawczej dzieci i młodzieży, diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, diagnozy neuropsychologicznej dziecka, pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie. 

Więcej informacji

Diet

Michalina Lange-Łączna,

dietetyk kliniczny oraz psychodietetyk

Michalina Lange-Łączna, jestem dietetykiem klinicznym oraz psychodietetykiem. Tytuł magistra dietetyki uzyskała na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na studiach wielokrotnie słyszała, że dobry dietetyk powinien mieć także umiejętności psychologa. Wzięła sobie te słowa do serca i pogłębiła swoją wiedzę o studia psychologiczne. Dzięki temu szerzej patrzy na potrzeby osób, które się do niej zgłaszają. Celem jej pracy jest pokazanie, że zdrowa dieta nie wiąże się z głodówkami, wyrzeczeniami i jedzeniem potraw pozbawionych smaku. Udowodni, że można jeść smacznie, zdrowo, a przy tym nie spędzać za dużo czasu w kuchni.

Więcej informacji