Informacje

Informujemy, że wszystkie zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta, m.in.:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia niezwiązane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,
  • zaświadczenie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach żłobkowych, przedszkolnych, szkolnych i na uczelniach wyższych (lub zdolności do uczestniczenia po chorobie),

a także inne, niewystępujące na liście dostępnych dla świadczeniobiorcy zaświadczeń bezpłatnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) są ODPŁATNE – koszt wystawienia zaświadczenia wynosi 50 zł.