Informacje

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia uwagi, skargi lub pochwały poprzez wpis do „Księgi skarg, uwag i wniosków”, która dostępna jest w Rejestracji.

Uwagę, skargę lub pochwałę można również złożyć anonimowo poprzez umieszczenie jej w formie pisemnej w skrzynce na ankiety, które dostępne są w naszych placówkach.