Informacje

Rejestracja pacjentów na wizyty ambulatoryjne do lekarzy w naszych placówkach odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 18.00 – osobiście w rejestracji lub telefonicznie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną rejestracja online została tymczasowo wstrzymana.

W przypadku, kiedy Pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę, jest on zobowiązany powiadomić pracowników rejestracji, aby zarezerwowane miejsce mogło zostać wykorzystane przez innego potrzebującego Pacjenta

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wizyty dzieci poniżej 16 roku życia odbywają się w obecności opiekuna prawnego. Obecność opiekuna faktycznego (np. dziadkowie) pozwala jedynie na zbadanie dziecka, bez możliwości udzielenia innych
świadczeń zdrowotnych, w tym zaordynowania jakiegokolwiek leczenia! 

Dzieciom w wieku powyżej 16 roku życia mogą zostać udzielone świadczenia zdrowotne, jeśli jest zgoda pisemna opiekuna prawnego. Wówczas lekarz ma prawo udzielić świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego.

W przypadku niecierpiącym zwłoki pełne świadczenia udzielane są niezależnie od wieku.