Informacje

Pacjent ma prawo do uzyskania kserokopii swojej dokumentacji medycznej.

W tym celu należy zgłosić się do rejestracji w celu złożenia stosownego wniosku.

Za wydanie kserokopii pobierana jest opłata (za każdą stronę), zgodnie z aktualnym cennikiem placówki.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej znajduje się w naszej Rejestracji.