Informacje

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) jest częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu poruszanie się w systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Wprowadzenie karty ma na celu usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić kartę DiLO, jedynie w sytuacji podejrzenia wystąpienia nowotworu złośliwego.

Wystawiona karta DiLO stanowi skierowanie do poradni specjalistycznej lub oddział.