Informacje

Wizyta domowa jest realizowana w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza, przy czym:

  • wizyta domowa jest realizowana w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia w przypadkach ostrych schorzeń lub nagłych zachorowań,
  • wizyta domowa jest realizowana w terminie ustalonym z pacjentem w przypadku chorób przewlekłych