Informacje

Drodzy Pacjenci, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obrębie Torunia, placówki pełniące dyżury to:

•    Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17 w budynku A, wejście od parkingu – dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia i gmin ościennych (tel 56 611 99 42).

•    Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu przy ul. Krasińskiego 4/4a (szpital zakaźny) – opieka pediatryczna dla dzieci (do 18. roku życia) z prawobrzeżnej części Torunia i gmin ościennych (tel. 56 679 40 40) - od początku kwiecień 2020 punkt został przeniesiony tymczasowo do Szpitala Dziecięcego w Toruniu na ul.Konsytucji 3go Maja

•    Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med” Sp. z o.o., ul. Podgórska 24 – dla mieszkańców (dorosłych i dzieci) lewobrzeżnej części Torunia i okolic (tel. 56 654 78 20).

więcej informacji: http://torun.pl/pl/nocne-dyzury-lekarzy