Zapisz się do przychodni

Zgłoszenie chęci zapisania się do Przychodni Rodzinnej*


*Zgłoszenie nie jest równoznaczne ze złożeniem delkaracji w placówce

Dane dotyczące świadczeniobiorcy

W bieżącym roku dokonuje wyboru:

Zdjęcia/skany książeczki szczepień (co najmniej jedno)

Maksymalny rozmiar każdego obrazu to 5 MB